Wyszukiwarka:

Małe Oldrzychowice

Zespół Taneczny „MAŁE OLDRZYCHOWICE”
CZECHY-Trzyniec

Kierownicy zespołu - Janina Kokotek i Radek Lačný

Choreograf - Agata Hrachowa

Kierownik muzyczny – Jolanta Sikora

 

 Zespół „Małe Oldrzychowice” z Oldrzychowic (Zaolzie, Czechy) powstał w październiku 2012 roku. Tańczy w nim najmłodszy narybek zespołu „Oldrzychowice”. 30-osobowa grupa tancerzy to dzieci w wieku od 8 do 16 lat, uczęszczające do polskich szkół podstawowych na całym Zaolziu (PSP Trzyniec, PSP Oldrzychowice, PSP Czeski Cieszyn, PSP Gnojnik, PSP Wędrynia). Zespół ma w swoim repertuarze folklor górali Beskidu Śląskiego i Śląska Cieszyńskiego (gry, zabawy, śpiewy, tańce – masztołka, trojok, błogosławiony, rechtory, koza, wróna, kohótek, itd.) oraz program balowy: taniec country, cyrk, czeska polka. Zespół w trzyletniej historii działalności brał udział
w licznych imprezach w Republice Czeskiej, jak również w Polsce (festyny, bale, Dożynki na Fojstwiu, Maj nad Olzą, Górolskie Święto, Festiwale Mniejszości Narodowych, Koncerty Świąteczne, itp.) Największym sukcesem grupy było zdobycie pierwszego miejsca w kategorii zespołów autentycznych na zeszłorocznym XXVII Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle.