Wyszukiwarka:

Gaik

Polonijny Zespół Folklorystyczny „GAIK”
ROSJA – Sankt Petersburg

Kierownik zespołu – Inna Jewłanowa

Choreograf zespołu  – Natalia Szykier 

Kierownik artystyczny - Anastazja Szykier

 

Polonijny Zespół Folklorystyczny „Gaik” powstał w 1990 roku przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Polonia” im. A. Mickiewicza w Sankt Petersburgu. Jego założycielką i kierowniczką jest absolwentka szkoły choreograficznej pani Natalia Szykier - wybitny znawca polskiego folkloru, założycielka Fundacji im. Oskara Kolberga, odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             W tym roku obchodzimy 25-lecie zespołu. Od tego czasu, grupa występuje w roli ambasadora kultury polskiej w Rosji, uczestnicząc w Festiwalach Kultury Polonijnej w Sankt Petersburgu, we wszystkich ważnych wydarzeniach życia kulturalnego miasta oraz corocznych miejskich festiwalach mniejszości narodowych. Grupa brała udział w Międzynarodowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie w 1993 i 1996 roku, a w latach 1994,1997, 2000, 2003, w Dziecięcym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju. W 1997 roku zespół koncertował w Budapeszcie, w 2013 i 2014 roku występowali w Warszawie. Grupa posiada bogaty repertuar, w tym suity: łowicką, kurpiowską, lubelską, kaszubską, podlaską, przeworską, warmińską, opoczyńską, wielkopolską, biłgorajską, rzeszowską, jak również tańce narodowe: krakowiaki, polonezy, mazurki i kujawiaki oraz tańce rosyjskie. Śpiewają pieśni patriotyczne i przepiękne pieśni regionalne. Zachwycają zgromadzoną widownię strojami ludowymi, często uszytymi przez samą kierowniczkę. W ciągu ostatnich 25 lat „Gaik” współpracował z wieloma zespołami i choreografami w Polsce. Obecnie w zajęciach zespołu uczestniczy około 50 osób skupionych w 3 grupach uszeregowanych wiekowo od 5 do 35 lat..