Wyszukiwarka:

Polanie znad Dniepru

Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca „POLANIE ZNAD DNIEPRU”
UKRAINA – Kijów

 

Założyciel i kierownik zespołu - Lesia Jermak

Choreograf – Marina Wasiuk

Kierownik muzyczny – Olga Karaczarowa

 

W nurcie odrodzenia polskiego folkloru w Kijowie, w 2000 roku, z inicjatywy p. Lesi Jermak powstał zespół „Polanie znad Dniepru”, który urósł do rangi ansamblu reprezentacyjnego, działając przy Związku Polaków Ukrainy. Zespół znany jest zarówno w Kijowie, jak i na całej Ukrainie. Aktywnie współpracuje z Komitetem ds. Mniejszości Narodowych i Religii, Centrum Badań Kulturologicznych i Twórczości Ludowej, funkcjonującym przy Administracji Państwowej Ukrainy. Jest stałym uczestnikiem festiwali, dni kultury, koncertów tematycznych i dobroczynnych, świątecznych uroczystości obu państw oraz licznych imprez kulturalnych. Ponad 30 występów rocznie cieszy oko ukraińskich Polaków, jak również mieszkańców i gości Kijowa, którzy pragną poznać piękno kultury polskiej poprzez pieśń i taniec w wykonaniu artystów zespołu „Polanie znad Dniepru”. Aktualnie zespół liczy 80 osób i składa się z czterech grup wiekowych. Dzieci i młodzież poznają pieśni i tańce, tradycje ludowe i obrzędy, a także mają możliwość uczyć się języka polskiego. W repertuarze zespołu znajdują się polskie tańce ludowe i narodowe, regionalne przyśpiewki oraz program ukraiński. Grupa młodsza (obecnie już średnia), uczestniczy w 9 Polonijnym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju po raz drugi.